Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Kolonisatie-vereeniging

Naam De Kolonisatie-vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 januari 1901
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum 01 december 1900
Doelstelling

De kolonisatie te bevorderen van personen van Nederlandschen stam, buiten het Rijk in Europa, onverschillig of deze kolonisten al dan niet Nederlandsche Staatsburgers zijn. Bij voorkeur zal de vereeniging de vestiging of de handhaving van deze personen in Zuid-Afrika trachten te bevorderen.

Staatscourant

10/11-02-1901