Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Muziekgezelschap "Soli Deo Gloria"

Naam Muziekgezelschap "Soli Deo Gloria"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 december 1900
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum 01 oktober 1895
Doelstelling

Muziek te beoefenen als eene gave Gods en haar dienstbaar te maken aan de uitbreiding van Zijn koninkrijk.

Staatscourant

12-01-1901