Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Roomsch Katholieke uitgevers-boekhandelaren onder patronaat van den H. Joannes de Deo

Naam Vereeniging van Roomsch Katholieke uitgevers-boekhandelaren onder patronaat van den H. Joannes de Deo
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 januari 1901
Koninklijk Besluit nr. 8
Oprichtingsdatum 09 maart 1900
Doelstelling

Het bevorderen der belangen van den Katholieken boekhandel en aanverwante vakken te Amsterdam en elders.

Staatscourant

16-01-1901