Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsch Roomsch Katholieke Volksbond, afdeeling Weesp

Naam Nederlandsch Roomsch Katholieke Volksbond, afdeeling Weesp
Plaats Weesp
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 januari 1901
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum 30 april 1899
Doelstelling

Door samenwerking harer leden, in den geest en volgens de beginselen der Roomsch Katholieke Kerk, vooral den werkmansstand en de kleine burgerij te beveiligen tegen de sociale dwalingen van onzen tijd.

Staatscourant

17-01-1901