Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging

Naam Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 21 december 1901
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum 29 juli 1901
Doelstelling

a. Het verleenen van tandheelkundige hulp aan on- en minvermogenden, voor welk doel eene kliniek opgericht zal worden;

b. het bevorderen der kennis harer leden;

c. het bevorderen der tandheelkundige wetenschap;

d. het handhaven der belangen van den tandheelkundigen stand te Rotterdam.

Staatscourant

12/13-01-1902