Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Roomsch-Katholieke Arbeiderskiesvereeniging

Naam Roomsch-Katholieke Arbeiderskiesvereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 21 december 1901
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum 11 oktober 1901
Doelstelling

Den Roomsch-Katholieken arbeider en die zich met hen gelijk achten (maatschappelijk) gelegenheid te geven als zelfstandige partij hunne politieke rechten uit te oefenen in eene door de vereeniging zelve te verkiezen richting.

Staatscourant

12/13-01-1902