Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Instituteurs in Nederland

Naam Vereeniging van Instituteurs in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 december 1901
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum 01 januari 1901
Doelstelling

De behartiging der belangen van het onderwijs in het algemeen en van die der leden in de aan hunne scholen verbonden onderwijzers en onderwijzeressen in het bijzonder

Staatscourant

12/13-01-1902