Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding en verfraaiing van het plantsoen op het Koningin Emmaplein te Rotterdam

Naam Vereeniging tot instandhouding en verfraaiing van het plantsoen op het Koningin Emmaplein te Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 30 december 1901
Koninklijk Besluit nr. 128
Oprichtingsdatum 27 september 1901
Doelstelling

De instandhouding, het onderhouden en de verfraaiing van het plantsoen op het kadastrale perceel Rotterdam sectie A no. 5693, zijnde op het thans reeds aangelegde plantsoen op het Koningin Emmaplein  aldaar, welk perceel alleen voor plantsoen mag worden gebezigd en nimmer mag worden opengesteld voor het publiek.

Staatscourant

14-01-1902