Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van opzichters aan het Rijksmuseum te Amsterdam "Streven naar verbetering"

Naam Vereeniging van opzichters aan het Rijksmuseum te Amsterdam "Streven naar verbetering"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 januari 1902
Koninklijk Besluit nr. 10
Oprichtingsdatum 08 mei 1901
Doelstelling

De belangen te bevorderen van hare leden en het veraangenamen van hunnen werkkring.

Staatscourant

22-01-1902