Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "De Jonge Balie"

Naam Vereeniging "De Jonge Balie"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 januari 1889
Koninklijk Besluit nr. 88
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het bevorderen van eene goede ambtelijke en persoonlijke verhouding tusschen hare leden; het behartigen van gemeenschappelijke belangen; het beoefenen van de rechtswetenschap en het behandelen van vraagstukken, de rechtspraktijk betreffende.

Staatscourant

05-03-1889

Goossens van Eyndhove nr. 554