Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van gepensionneerde gegageerde en van gepasporteerde Israëlietische militairen voor land- en zeemacht hier te lande en koloniën in en buiten den dienst, onder de zinspreuk: "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland"

Naam Bond van gepensionneerde gegageerde en van gepasporteerde Israëlietische militairen voor land- en zeemacht hier te lande en koloniën in en buiten den dienst, onder de zinspreuk: "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland"
Alternatieve namen
  • Bond van oud- en actief dienende Israëlietische militairen van land- en zeemacht, zoowel hier te lande als in de koloniën onder de zinspreuk "Getrouw aan ons Vorstenhuis en vaderland" (Gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 11 Juni 1903 nr. 76 (Staatscourant 11-07-1903))
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 december 1901
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 25 mei 1901
Doelstelling

1. Toewijding aan ons Vorstenhuis en vaderland te bevorderen;

2. de geboortedagen van het Vorstelijk Huis, alsmede gewichtige dagen uit 's lands geschiedenis op waardige wijze te herdenken;

3. behartiging der stoffelijke belangen der leden;

4. het doen van geldelijke uitkeeringen aan weduwen en weezen der leden;

5. het ondersteunen van zieken en hulpbehoevende leden;

6. den leden in geval van overlijden op militaire wijze te begraven, wanneer de werkkring der leden toelaat om bij begrafenissen tegenwoordig te zijn.

Staatscourant

07-01-1902, 11-07-1903