Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Samenwerking tegen tegenwerking

Naam Samenwerking tegen tegenwerking
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 december 1901
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 18 juli 1900
Doelstelling

De bevordering door samenwerking harer leden van de belangen van de in Amsterdam gevestigde grossiers in koloniale waren en aanverwante artikelen, in het bijzonder door beteugeling van oneerlijke concurrentie.

Staatscourant

04-01-1902