Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Politieagenten-vereeniging te Rotterdam

Naam De Politieagenten-vereeniging te Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 14 december 1901
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 01 mei 1901
Doelstelling

De belangen te behartigen der agenten van politie en van hunne gezinnen; de kameraadschap onderling aan te kweeken, de goede verstandhoudingen te bevorderen en de ontwikkeling en kennis der leden te vermeerderen.

Staatscourant

09-01-1902