Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Typografische Vereeniging "de Nederlandsche Drukpers"

Naam Typografische Vereeniging "de Nederlandsche Drukpers"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 april 1889
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. verbroedering der hier te lande gevestigde Typografen en aanverwante vakgenooten; b. hulp en bijstand te verleenen aan de leden der Vereeniging bij ziekte, vergevorderden ouderdom, overlijden aan hunne nagelaten betrekkingen en in bijzondere omstandigheden; c. het nuttige aan het aangename te paren; elkander zedelijk en maatschappelijk te ontwikkelen, als ook op stoffelijk gebied, langs wettigen weg, alles aan te wenden wat strekken kan tot bevordering van de algemeene belangen der leden.

Staatscourant

09-07-1889

Goossens van Eyndhove nr. 563