Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsch Luthersche Jongelings- en Jongelings-vrienden Vereeniging, onder de zinspreuk: "Wees getrouw"

Naam Nederlandsch Luthersche Jongelings- en Jongelings-vrienden Vereeniging, onder de zinspreuk: "Wees getrouw"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 november 1866
Koninklijk Besluit nr. 74
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door onderlinge verbroedering te bevorderen, in het algemeen: de getrouwheid aan het Doopsverbond en daarom in het bijzonder: alles wat Philippensen vier, vers acht den christenen te bedenken, aanbevolen wordt: 'Wat waarachtig is, wat eerbaar, wat rechtvaardig, wat kuisch, wat liefelijk is, wat welluidt, is er eenige deugd, is er eenige lof.

Staatscourant

16-11-1866

Goossens van Eyndhove nr. 125