Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Credietinstellingen

Naam Vereeniging van Credietinstellingen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 november 1900
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum 07 mei 1900
Doelstelling

Het behartigen van de belangen der tot haar toegetreden kredietinstellingen hier te lande.

Staatscourant

13-12-1900