Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Het eereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen, motto "Eendracht maakt macht"

Naam Het eereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen, motto "Eendracht maakt macht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 november 1900
Koninklijk Besluit nr. 32
Oprichtingsdatum 25 juni 1900
Doelstelling

Aansluiting van mannen beneden den rang van officier, bij de land- of zeemacht gediend hebbende of noch dienende, die gerechtigd zijn tot het dragen van het eereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen, ingesteld bij Koninklijk besluit van 19 Februari 1869 nr. 13, om door een braven en oprechten broederband, uit de daarvoor onder hen bestaande fondsen, in nood en dood elkander bij te staan, voor zooverre die fondsen dit toestaan, en het levendig houden van den krijgsmansgeest onder de leden, door voorlezingen over krijgskundige onderwerpen betreffende Nederland en zijne koloniën, alsmede elkander zooveel mogelijk behulpzaam te zijn in het verkrijgen eener passende betrekking.

Staatscourant

19-12-1900