Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Amsterdam van de Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Amsterdam van de Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1890
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. het zooveel mogelijk afweren en beteugelen van epidemische ziekten in Amsterdam; 2. het verleenen van hulp in ziektegevallen, in de eerste plaats tijdens aldaar heerschende epidemieën.

Staatscourant

27-07-1890, 24-09-1903

Goossens van Eyndhove nr. 594