Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Bloemistenwerkliedenbond

Naam Algemeene Nederlandsche Bloemistenwerkliedenbond
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 oktober 1900
Koninklijk Besluit nr. 96
Oprichtingsdatum 01 maart 1900
Doelstelling

Te komen tot eene krachtige organisatie van de beoefenaren der bloemistenvakken in Nederland, hen te ontwikkelen en de verbetering hunner maatschappelijke positie te bevorderen.

Staatscourant

20-11-1900