Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Werkliedenvereeniging "Patrimonium"

Naam Christelijke Werkliedenvereeniging "Patrimonium"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 november 1900
Koninklijk Besluit nr. 55
Oprichtingsdatum 29 januari 1881
Doelstelling

In de overtuiging dat Gods Woord en de traditiën onzes volks de vertrouwbare grondslagen eener Christelijke maatschappij uitmaken, de kennis daarvan te verbreiden, om de liefde daartoe op te wekken, ten einde op deze grondslagen de belangen der maatschappij in haar geheel en die der werklieden in het bijzonder, door alle geoorloofde middelden te bevorderen.

Staatscourant

08-12-1900

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nrs. 6888, 17773
Opmerkingen

Het betreft een plaatselijke afdeling van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (vaderlijk erfdeel), oorspronkelijk genaamd Vereeniging Patrimonium (vaderlijk erfdeel). Toen deze vereniging zich tot landelijk opererende vereniging reorganiseerde en daarbij haar naam veranderde, in 1881, werd de afdeling Amsterdam opgericht. De plaatselijke afdeling functioneerde de eerste circa twintig jaar zonder rechtspersoonlijkheid. NA, Justitie/Verenigingenregister, inv.nr. 6888.