Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied te Amsterdam

Naam Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 november 1900
Koninklijk Besluit nr. 13
Oprichtingsdatum 01 juli 1900
Doelstelling

De leden bij te staan en te steunen in geval van geheele of partieele werkstaking in het scheepvaartbedrijf, de maatregelen te beramen die te nemen zijn in geval van werkstaking en tegen intimidatie en bemoeilijking door werklieden of corporaties in aanverwante bedrijven, eene uniforme lijn van actie in zoodanige gevallen voor te schrijven, de bestaande loonregelingen na te gaan, en in het algemeen zoodanige maatregelen te nemen, als geschikt zijn om werkstakingen en soortgelijke moeilijkheden te voorkomen, op te lossen en zoo nodig te bestrijden.

Staatscourant

09/10-12-1900