Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zangvereeniging "Door Oranje saamgebracht"

Naam Zangvereeniging "Door Oranje saamgebracht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 november 1900
Koninklijk Besluit nr. 5
Oprichtingsdatum 03 januari 1900
Doelstelling

Alles aan te wenden wat strekken kan, om het aankweeken en verbeteren van den zang te bevorderen.

Staatscourant

09/10-12-1900