Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Visscherij-vereeniging

Naam Nederlandsche Visscherij-vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 november 1900
Koninklijk Besluit nr. 34
Oprichtingsdatum 21 december 1899
Doelstelling

a. Het voorstaan van de belangen der visscherij, haren handel en nevenvakken;

b. aankweeking van het gemeenschapsgevoel en opwekking tot onderlinge samenwerking;

c. oprichting en instandhouding van een visschers-weduwen-, weezen- en pensioenfonds.

Staatscourant

02/03-12-1900