Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Kunst en Genoegen"

Naam Vereeniging "Kunst en Genoegen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 januari 1879
Koninklijk Besluit nr. 33
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om door alle haar ten dienste staande wettige en doeltreffende middelen en langs alle geoorloofde wegen verbetering tot stand te brengen in de positie van den werkman.

Staatscourant

23-02-1879

Goossens van Eyndhove nr. 299