Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Werklieden-Vrouwenvereeniging "De Onderlinge Hulp"

Naam Werklieden-Vrouwenvereeniging "De Onderlinge Hulp"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 1 november 1890
Koninklijk Besluit nr. 69
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Bij voorkomende ziekten of rampen elkander zedelijk en stoffelijk te steunen en verder alles aan te wenden wat tot zedelijke verheffing der vrouw nuttig en doenlijk wordt geacht.

Staatscourant

13-01-1891

Goossens van Eyndhove nr. 2695