Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van telegraphisten en klerken op het Rijkstelegraafkantoor te Amsterdam

Naam Vereeniging van telegraphisten en klerken op het Rijkstelegraafkantoor te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 16 mei 1899
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum 05 februari 1899
Doelstelling

Eene aangename verstandhouding tusschen de leden te bevorderen en hunne plaatselijke belangen te behartigen.

Staatscourant

01-06-1899