Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van den Proeftuin te Aalsmeer

Naam Vereeniging tot oprichting en instandhouding van den Proeftuin te Aalsmeer
Plaats Aalsmeer
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 mei 1899
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum 01 maart 1899
Doelstelling

De oprichting en instandhouding van een proeftuin, om:

1. daardoor te geraken tot eene juiste benaming van heesters, conifeeren en overblijvende planten;

2. de cultuur te beproeven van nieuwigheden en van plantensoorten , die handelswaarde bezitten en die geacht kunnen worden voor ons klimaat en voor onze grondsoort geschiktheid te hebben;

3. kosteloos verkrijgbaar te stellen plantendeelen, voor de voortteling geschikt, van soorten en variëteiten, waarvan de teelt aanbevelenswaardig gebleken is;

4. tot demonstratie- en oefeningsterrein te dienen voor de leerlingen der Rijks-Tuinbouw-winterschool te Aalsmeer.

Staatscourant

28/29-05-1899