Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Jongelingsvereeniging "Eben Haëzer"

Naam Christelijke Jongelingsvereeniging "Eben Haëzer"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 februari 1878
Koninklijk Besluit nr. 13
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Onder jongelingen van verschillende Godsdienstige gezindheden de kennis en vreeze van Gods Naam op te wekken of te bevorderen.

Staatscourant

08-03-1878, 13-03-1890

Goossens van Eyndhove nr. 1083