Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Dames-comité voor Diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente te Rotterdam

Naam Dames-comité voor Diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente te Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 28 juli 1891
Koninklijk Besluit nr. 45
Oprichtingsdatum 01 juli 1891
Doelstelling

Het bieden van hulp aan zieken en herstellenden, vooral onder de behoeftigen in genoemde gemeente, het verschaffen van versterkend voedsel en andere benoodigdheden, bij uitzondering ook van kleeding en ligging, het aanwenden van pogingen om in onzindelijke en wanordelijke gezinnen verbetering te brengen, de uitbesteding van kinderen bij anderen, wanneer dit zeer dringend noodzakelijk mocht zijn.

Staatscourant

05-09-1891