Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Israelietische afvalslagers-vereeniging: "Door eendracht samengebracht"

Naam Israelietische afvalslagers-vereeniging: "Door eendracht samengebracht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 april 1899
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum 03 oktober 1898
Doelstelling

De stoffelijke en zedelijke belangen harer leden te bevorderen.

Staatscourant

14/15-05-1899