Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Geloofsvereeniging "De Goddelijke genezing"

Naam Geloofsvereeniging "De Goddelijke genezing"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 mei 1899
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum 06 maart 1899
Doelstelling

Onderlinge versterking des geloofs en de verspreiding van het volle evangelie door woord en daad over geheel Nederland te bevorderen.

Staatscourant

27-05-1899