Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Geloofsvereeniging der volheid van Christus

Naam Geloofsvereeniging der volheid van Christus
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 april 1899
Koninklijk Besluit nr. 38
Oprichtingsdatum 01 mei 1896
Doelstelling

Onderlinge versterking des geloofs in de beloften Gods en de verspreiding van het volle Evangelie door woord en daad over geheel Nederland te bevorderen.

Staatscourant

21-04-1899