Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht

Naam Vereeniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 11 april 1899
Koninklijk Besluit nr. 35
Oprichtingsdatum 27 november 1895
Doelstelling

1. Het bevorderen van de instandhouding van alle gebouwen, die uit een bouwkundig, een artistiek of een historisch oogpunt belangrijk zijn;

2. het tegengaan van onoordeelkundige restauratie en het bevorderen van het herstellen van reeds aangebrachte verminkingen;

3. het verzamelen van gegevens over deze gebouwen en de belangrijke onderdeelen hiervan;

4. het verzekeren van het behoud van daarvoor geschikte belangrijke onderdeelen van gebouwen, welker slooping niet verhinderd kan worden.

Staatscourant

22-04-1899