Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen

Naam Vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 21 juli 1891
Koninklijk Besluit nr. 33
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. Aan vereenigingen van werklieden, te Leiden of in de naaste omgeving dier stad woonachtig, voorschotten te verstrekken tot het in eigendom verkrijgen van woningen, voldoende voor de behoeften van een werkmansgezin; 2. aan leden van zulke vereenigingen voorschotten te verstrekken op hun tegoed bij die vereeniging of dat tegoed over te nemen.

Staatscourant

11-09-1891, 05-10-1893, 24-11-1894, 09-10-1903