Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Orkest-Vereeniging

Naam Amsterdamsche Orkest-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 maart 1882
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door het bijeenbrengen van de beste muzikale krachten op instrumentaal gebied, het verstrekken van orkestrale hulp bij muziekuitvoeringen, daar waar zulks vereischt wordt doch in de eerste plaats te Amsterdam.

Staatscourant

14-04-1882

Goossens van Eyndhove nr. 350