Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Zaandam van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium"

Naam Afdeeling Zaandam van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium"
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 3 februari 1900
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum 16 oktober 1899
Doelstelling

De regelen, die Gods Woord aangeeft voor het maatschappelijk leven, te verbreiden, toe te passen en de liefde daartoe op te wekken, ten einde op dezen grondslag de belangen der maatschappij in haar geheel en die der werklieden in het bijzonder te bevorderen.

Staatscourant

17-02-1900