Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Onderlinge werkliedenvereeniging "De Broederhulp"

Naam Onderlinge werkliedenvereeniging "De Broederhulp"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 10 februari 1900
Koninklijk Besluit nr. 10
Oprichtingsdatum 01 januari 1893
Doelstelling

Verbroedering tusschen werklieden te bevorderen en bij ziekte of ongelukken, door eene geldelijke uitkeering uit eene daarvoor bestaande kas, elkander te helpen en te steunen.

Staatscourant

24-02-1900