Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Werkverschaffing Venhuizen

Naam Werkverschaffing Venhuizen
Plaats Venhuizen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 december 1899
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum 14 januari 1893
Doelstelling

a. Werkverschaffing; b. het maken en onderhouden van ijsbanen op de hoofdvaarten in de gemeente Venhuizen; c. het zoveel mogelijk afbakenen van gevaarlijke plaatsen; d. het aanbrengen van posten waar dit noodig blijkt te zijn; e. het op geschikte plaatsen deponeeren van reddingsmiddelen ter redding van drenkelingen.

Staatscourant

07/08-01-1900