Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Artisten-vereeniging "Hulp in Nood"

Naam Rotterdamsche Artisten-vereeniging "Hulp in Nood"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 januari 1900
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum 01 januari 1898
Doelstelling

Den toestand der vakgenooten, zoowel op stoffelijk en maatschappelijk, als op zedelijk gebied te bevorderen.

Staatscourant

06-02-1900