Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Dordrechtsche Schutterijkadervereeniging "Oranje-Nassau", afdeeling van den Nederlandschen Schutterijkaderbond

Naam Dordrechtsche Schutterijkadervereeniging "Oranje-Nassau", afdeeling van den Nederlandschen Schutterijkaderbond
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 januari 1900
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum 01 juni 1886
Doelstelling

Verhooging van de militaire waarde van het kader der schutterij; het bevorderen van kameraadschap en vaderlandsliefde, om het schieten en schermen te beoefenen tot het bevorderen van 's lands weerbaarheid.

Staatscourant

11/12-02-1900