Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Delfshavensche tooneelvereeniging "Wilhelmina"

Naam Delfshavensche tooneelvereeniging "Wilhelmina"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 29 januari 1900
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum 01 oktober 1898
Doelstelling

Hare leden door oefening op het gebied der welsprekendheid te bekwamen, de onderlinge vriendschap te bevorderen, hunne kennis te verrijken en de algemeene beschaving bevorderlijk te zijn.

Staatscourant

14-02-1900