Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vuurstokers 1e klasse-Vereeniging "Welvaart en Vooruitgang"

Naam Vuurstokers 1e klasse-Vereeniging "Welvaart en Vooruitgang"
Plaats Den Helder
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 december 1885
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Kameraadschappelijke bijeenkomsten; geldelijke uitkeeringen bij overlijden.

Staatscourant

30-01-1886, 12-12-1891

Goossens van Eyndhove nr. 1744