Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van het Turngebouw

Naam Vereeniging tot instandhouding van het Turngebouw
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 16 juni 1891
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het te Amsterdam aan de Nieuwe Passeerderstraat gestichte Turngebouw in stand te houden als inrichting bestemd tot bevordering van de lichamelijke opvoeding en tot beoefening van hygiënische, orthopaedische en geneeskundige gymnastiek.

Staatscourant

14-08-1891