Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Gedoopte Christenen

Naam Vereeniging van Gedoopte Christenen
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 juni 1891
Koninklijk Besluit nr. 44
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. Om elkander op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting der toekomst onzes Heeren Jezus Christus.

b. Om overeenkomstig de bevelen des Heeren te bidden en te werken om de bekeering van zondaars en de komst van Zijn Koninkrijk.

Staatscourant

08-08-1891