Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "de Unie"

Naam Vereeniging "de Unie"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 mei 1881
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. door onderlinge ontwikkeling het staatkundig leven op te wekken en te verhoogen en de maatschappelijke belangen te bevorderen; b. langs ordelijke en wettige wegen aan de Lands-, Provincie- en Gemeente-Regeeringen, de meening van de Burgerij, waar het noodig is, kenbaar te maken.

Staatscourant

20-08-1881, 31-01-1884

Goossens van Eyndhove nr. 339