Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem"

Naam Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 september 1868
Koninklijk Besluit nr. 13
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door aanbouw van nieuwe - of door aankoop ter verbetering van slecht ingerigte panden de gezondheid der huurders uit de arbeidende klasse te bevorderen.

Staatscourant

27-09-1868

Goossens van Eyndhove nr. 1583