Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag

Naam Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 maart 1890
Koninklijk Besluit nr. 34
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Gelegenheid tot het ontvangen van gewoon, en desnoods van uitgebreid lager onderwijs te openen voor kinderen der Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Amsterdam, wier ouders of voogden hierin niet op andere wijze kunnen voorzien, voor zooveel noodig met bevoegdheid voor de opleiding van haar toekomstige onderwijzers te zorgen.

Staatscourant

27-04-1890, 26/27-11-1899

Goossens van Eyndhove nr. 587