Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Nederlandsche Schermbond

Naam De Nederlandsche Schermbond
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 juni 1891
Koninklijk Besluit nr. 53
Oprichtingsdatum 23 november 1890
Doelstelling

De verbetering en verbreiding van de schermkunst in Nederland, het vrije schermen te bevorderen, meer eenheid in de beoefening te brengen en daardoor mede te werken tot verhooging der volkskracht.

Staatscourant

28-08-1891