Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Stads-Reinigers "Eendracht maakt macht"

Naam Vereeniging van Stads-Reinigers "Eendracht maakt macht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 juli 1891
Koninklijk Besluit nr. 33
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De zedelijke en stoffelijke belangen van de werklieden van de Stads-Reinigers langs ordelijken en wettigen weg te verbeteren en verder het bestrijden van het misbruik van sterken drank.

Staatscourant

27-08-1891