Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Ambachtsschool

Naam De Ambachtsschool
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 juli 1891
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het voorzien in de behoefte aan ambachts-onderwijs, voor zooverre daarin niet van Staats- of gemeentewege wordt voorzien.

Staatscourant

01-09-1891, 02-09-1892